Table of contents

home > buy the book > table of contents

BOOK TITLE – ENGLISH/SLOVENE:
Business Model Innovation : Where’s the Key to Thick Value Design in Vigorous Companies/
Oblikovanje poslovnih modelov : Kje se skriva ključ do debelih vrednosti v prodornih organizacijah?
/
Main chapters in the book:
  1. Design Thinking
  2. Business Model Design
  3. Design Leadership
All the chapters in Slovene:

+ Uvod
1. poglavje: Dizajn kot mišljenje
2. poglavje: Oblikovanje poslovnih modelov
3. poglavje: Vodenje v dizajnu
+ Stvarno kazalo
+ O avtorju
+ Zahvala sodelavcem pri izdaji knjige
+ Kanvas poslovnih modelov

Free download:

(non-proofread edition, 45 pages, 2.4 Mb, .pdf) >>

/

P. S.: The book is also available in all good bookstores in Slovenia.

/
YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED IN:
/
/

home > buy the book > table of contents