M. Sc., Anthropology of Everyday Life

home > about me > my qualifications & skills > master of science, anthropology

TITLE
UNIVERSITY/FACULTY
STUDY YEARS
Master of Science (M. Sc.), Anthropology of Everyday Life, Media Studies Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana Graduate School of Humanities 1998–2000
CURRICULUM
Marko Savić, Master of Science (M. Sc.) in Anthropology of Everyday Life
Marko Savić, Master of Science (M. Sc.) in Anthropology of Everyday Life
/

Core courses (Professor; Grade):
—Epistemologija humanističnih ved / Epistemology of the Humanities (Rado Riha; 8); Antropologija lastnega sveta / Anthropology of the Current World (Darja Zaviršek; 10); —Politična antropologija / Political Anthropology (Tonči Kuzmanić; 9); —Tehnizirani dom in družina med mediji / Technicalistic home and family in between the media (Jože Vogrinc; 10); —Psihoanaliza in feminizem (psihoanaliza, politike telesa) / Psychoanalysis and Feminism (psychoanalysis, body policies) (Eva D. Bahovec, 8); —Antropologija in rasizem / Anthropology and Racism (Darja Zaviršek; 10).

FIELD OF STUDY, STUDY PROGRAMME, OPTION; LANGUAGE OF INSTRUCTION; AVERAGE GRADE:

Humanistic Sciences, Master of Science (M. Sc.) in Anthropology of Everyday Life, Media Studies; Slovene; 9.17.

MASTER’S THESIS TITLE; MASTER’S THESIS GRADE; MENTOR:

Šport in rekreacija v vsakdanjem življenju kot način za nadzorovanje teles: politike teles in medijski konstrukti / Sport and recreation in everyday life as a way of body monitoring: body policies and media constructs; 10; Melita Zajc, PhD, Assistant Professor.

INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION

Access to further study: Doctoral programs.

home > about me > my qualifications & skills > master of science, anthropology