My Bibliography

2021

Savić, Marko; Abramović, Borna

A Cross-Border Railway Bridge Non-Reconstruction: Actor-Network Analysis of its Design, Non-Development, and Non-Action Conference

A Cross-Border Railway Bridge Non-Reconstruction: Actor-Network Analysis of its Design, Non-Development, and Non-Action, Verlag der Technischen Universität Graz, 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: actor-network analysis, cold war, cross-border railways, post-second world war, railway bridge

2015

Savić, Marko

Key Resources in Small and Medium Enterprises for Business Model Innovation Conference

Sustainable Innovation 2015: 20th International Conference ‘State of the Art’ Sustainable Innovation & Design The Centre for Sustainable Design, Epsom, University for the Creative Arts, 2015.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: business model, business model innovation, business strategy, design innovation, value proposition

2014

Savić, Marko; Bratkovič, Renato; Peterca, Polonca

Oblikovanje poslovnih modelov : kje se skriva ključ do debelih vrednosti v prodornih organizacijah? Book

dŠola, Ljutomer, 2014, ISBN: 978-961-281-452-6.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: business model, company performance, design, design management, dizajn management, enterprises, innovations, innovativeness, inovacije, inovativnost, podjetje, poslovanje podjetja, poslovni model, technology, tehnologija

2013

Savić, Marko

Trije načini za doseganje vrednosti v prodornih družbah Inproceedings

In: Dobre prakse managementa poslovnih procesov / 8. mednarodna poslovna konferenca Management poslovnih procesov University of Ljubljana, School of Economics and Business; Bureau Veritas Slovenia; Taktika Plus, Ljubljana, 2013.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: business model, business model innovation, value proposition

2012

Savić, Marko

Oblikovanje novih poslovnih modelov za razvoj kolesarstva Inproceedings

In: Hanžič, Katja; Cesnik, Silvo (Ed.): Daljinske kolesarske poti : priložnosti za trajnostni razvoj Slovenije, Maribor, 20. september 2012 = Long-distance cycle routes : opportunities for sustainable development of Slovenia, Maribor, 20th of September 2012, pp. 69-71, Fakulteta za gradbeništvo, Maribor, 2012, ISBN: 978-961-248-357-9.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: business model, cycling development, cycling infrastructure, cycling lanes, kolesarska infrastruktura, kolesarske steze, ponudba vrednosti, poslovni model, razvoj kolesarstva, value proposition

2010

Savić, Marko; Žabkar, Vesna

Corporate design strategy and branding : the role of design management in developing the corporate identity Masters Thesis

University of Ljubljana, School of Economics and Business; International Center for Promotion of Enterprises, Ljubljana, 2010.

Abstract | BibTeX | Tags: arhitektura blagovnih znamk, blagovne znamke, brand architecture, branding, corporate culture, corporate identity, corporate image, design, design enterprises, design management, dizajn management, identiteta podjetja, kultura podjetja, podjetje, podoba podjetja, strategija, strategy

2004

Savić, Marko; Zajc, Melita

Šport in rekreacija v vsakdanjem življenju kot način za nadzorovanje teles: politike teles in medijski konstrukti Masters Thesis

Alma Mater Europaea, Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana, 2004.

BibTeX | Tags: družbena percepcija, nacionalizem, sociologija športa, spolna neenakost, telo, športna rekreacija

Savić, Marko

Globalizacija in nacionalizmi v športu Journal Article

In: Medijska preža : bilten za opazovanje medijev, (20/21), pp. 68-70, 2004, ISSN: 1580-8386.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: globalizacija, nacionalizem, šport, sociologija športa

2003

Savić, Marko

Civilna družba v športu in športni rekreaciji ali razmišljanje o medijskih konstruktih "civilne športne sfere" Journal Article

In: Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa, letn. 51 (št. 4), pp. str. 5-12, 2003.

BibTeX | Tags:

2002

Savić, Marko

Športna rekreacija v vsakdanjem življenju kot način nadzorovanja telesa : modul: Antropologija lastnega sveta Journal Article

In: Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa, letn. 50 (št. 3), pp. str. 25-30, 2002.

BibTeX | Tags:

2001

Savić, Marko; Kovač, Marjeta

Analiza projekta Rekreacija 2000 - živimo zdravo za zabavo Journal Article

In: Šport mladih. Informator, (št. 2), pp. str. 54-57, 2001.

BibTeX | Tags:

2000

Savić, Marko

Podoba telesa pri ženskah, ki vadijo aerobiko Journal Article

In: Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa, letn. 48 (št. 3), pp. str. 12-14, 2000.

BibTeX | Tags:

Savić, Marko; Kovač, Marjeta; Rajšter, Marko

Rekreacija 2000 : živimo zdravo za zabavo : analiza projekta Book

Zavod za šport Slovenije, Ljubljana, 2000.

BibTeX | Tags:

Bednarik, Jakob; Dvoršak, Jani; Kogoj, Igor; Kolenc, Marko; Kovač, Marjeta; Peterlin, Janez; Plestenjak, Mojca; Rus, Miloš; Savić, Marko; Šramel, Ervin

Špic informator : poslovne informacije na področju športa Journal Article

In: ŠPiC informator : poslovne informacije na področju športa, letn. 1 (št. 1), pp. celotna št., 2000.

BibTeX | Tags:

1999

Zagorc, Meta; Milić, Radoje; Savić, Marko

The aerobics workout functional loads analysis Inproceedings

In: Strojnik, Vojko; Ušaj, Anton; Jošt, Bojan (Ed.): [Theories of human motor performance and their reflections in practice], pp. str. 417-420, Faculty of Sport, Ljubljana, 1999.

BibTeX | Tags:

Zagorc, Meta; Milić, Radoje; Savić, Marko

The aerobics workout functional loads analysis Inproceedings

In: Strojnik, Vojko; Ušaj, Anton (Ed.): Sport kinetics '99 : theories of human motor performance and their reflections in practice : book of abstracts, pp. str. 193, International Association of Sport Kinetics, Univerza, Fakulteta za šport, Ljubljana, 1999.

BibTeX | Tags:

1998

Savić, Marko; Zagorc, Meta; Mesarič, Vid; Milić, Radoje

Ugotavljanje funkcionalne obremenitve pri vadbi aerobike : [diplomsko delo] Book

[M. Savić], Ljubljana, 1998.

BibTeX | Tags: aerobika, antropometrija, frekvenca, funkcionalne sposobnosti, meritve, obremenitve, osnovna statistika, poraba kisika, športna rekreacija, srce