My bibliography

home > about me > my bibliography

ARTICLES AND OTHERS

Published scientific conference contribution (invited lecture)

SAVIĆ, Marko. Key resources in small and medium enterprises for business model innovation. 20th International Conference Sustainable Innovation 2015: ‘State of the Art’ Sustainable Innovation & Design. Epsom: The Centre for Sustainable Design, University for the Creative Arts. 9th-10th November 2015. 21 p.

ZAGORC, Meta, MILIĆ, Radoje, SAVIĆ, Marko. The aerobics workout functional loads analysis. In: STROJNIK, Vojko (ed.), UŠAJ, Anton (ed.), JOŠT, Bojan (ed.). [Theories of human motor performance and their reflections in practice]. Ljubljana: Faculty of Sport, 1999-2001, p. 417-420. [COBISS.SI-ID 343985]

Published scientific conference contribution

SAVIĆ, Marko. Oblikovanje novih poslovnih modelov za razvoj kolesarstva. V: HANŽIČ, Katja (ur.), CESNIK, Silvo (ur.). Daljinske kolesarske poti. Priložnosti za trajnostni razvoj Slovenije. Organizacijski odbor RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško … [et al.], Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2012, str. 69-71.

Published scientific conference contribution abstract

ZAGORC, Meta, MILIĆ, Radoje, SAVIĆ, Marko. The aerobics workout functional loads analysis. V: STROJNIK, Vojko (ur.), UŠAJ, Anton (ur.). Sport kinetics ’99 : theories of human motor performance and their reflections in practice : book of abstracts, (Kinesiologia slovenica, ISSN 1318-2269, Letn. 5, Posebna št.). Ljubljana: International Association of Sport Kinetics: Univerza, Fakulteta za šport, 1999, str. 193. [COBISS.SI-ID 389553]

Review article

SAVIĆ, Marko. Civilna družba v športu in športni rekreaciji ali razmišljanje o medijskih konstruktih “civilne športne sfere”. Šport, ISSN 0353-7455, 2003, letn. 51, št. 4, str. 5-12. [COBISS.SI-ID 1954225]

SAVIĆ, Marko. Športna rekreacija v vsakdanjem življenju kot način nadzorovanja telesa : modul: Antropologija lastnega sveta. Šport, ISSN 0353-7455, 2002, letn. 50, št. 3, str. 25-30. [COBISS.SI-ID 127346432]

SAVIĆ, Marko. Globalizacija in nacionalizmi v športu. Medijska preža, ISSN 1580-8386. [Tiskana izd.], nov. 2004, [Št.] 20/21, str. 68-70. [COBISS.SI-ID 222579200]

SAVIĆ, Marko. Podoba telesa pri ženskah, ki vadijo aerobiko. Šport, ISSN 0353-7455, 2000, letn. 48, št. 3, str. 12-14. [COBISS.SI-ID 118152192]

Polemic, discussion, commentary

BREZOVEC, Aleksandra (introduction), NOVAK, Zmago (discussant), VAN GEETSOM, Nansi (discussant), ZORMAN, Matjaž (discussant), ŽIVEC, Dimitrij (discussant), Schwarzkopf, Matthew (discussant), SAVIĆ, Marko (discussant). Communicating green innovation in tourism (Slovene economy), 2nd Round table Art & Design & Economy, GoingGreenGlobal International Design Week – Sustainable Design Paradigms, 4th International Scientific Conference A.L.I.C.E.. Faculty of Design, associated member of the University of Primorska, Chamber of Commerce and Industry. November 17th, 2016.

SAVIĆ, Marko (introduction), ŠULIĆ, Andrija (discussant), GARDINER, Edward (discussant), CUZAK, Gregor (discussant). Interactive seminar: Information Architecture, Interaction Design, Behaviour Design, GoingGreenGlobal International Design Week – Sustainable Design Paradigms. Faculty of Design, associated member of the University of Primorska. November 14th, 2016.

SAVIĆ, Marko (moderation), STRITAR, Rok (discussant), STEPAN, Luka (discussant), MIHELIN, Andraž (discussant), KUŽNAR, Roman (discussant). Round-table: Design Thinking – an enigma or a success story?. Spirit Slovenia, June 11th, 2014.

MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS

Professional monograph

SAVIĆ, Marko. Oblikovanje poslovnih modelov : kje se skriva ključ do debelih vrednosti v prodornih organizacijah?, (Zbirka Banno). Ljutomer: dŠola, 2014. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-281-452-6. [COBISS.SI-ID 274318080]

Master’s thesis

SAVIĆ, Marko. Corporate design strategy and branding : the role of design management in developing the corporate identity : master’s thesis. Ljubljana: [M. Savić], 2010. II, 72, 13 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/savic4142.pdf. [COBISS.SI-ID 19561958]

SAVIĆ, Marko. Šport in rekreacija v vsakdanjem življenju kot način za nadzorovanje teles: politike teles in medijski konstrukti : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Savić], 2004. III, 82 f. [COBISS.SI-ID 2112689]

Undergraduate thesis

SAVIĆ, Marko. Ugotavljanje funkcionalne obremenitve pri vadbi aerobike : [diplomsko delo]. Ljubljana: [M. Savić], 1998. 57 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 618673]

Treatise, preliminary study, study

SAVIĆ, Marko, KOVAČ, Marjeta. Analiza projekta Rekreacija 2000 – živimo zdravo za zabavo. Šport mladih, Informator, ISSN 1580-1470, 2001, št. 2, str. 54-57, ilustr., graf. prikaza. [COBISS.SI-ID 1286833]

SAVIĆ, Marko, KOVAČ, Marjeta, RAJŠTER, Marko. Rekreacija 2000 : živimo zdravo za zabavo : analiza projekta. Ljubljana: Zavod za šport Slovenije, 2000. 15 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 882609]

Software

Interactive annual report design system – Vizuarna 365i. 2009. Update 2010.

PERFORMED WORKS (EVENTS)

Other performed works

Design for Europe public interactive seminar: Three ways to create value in breakthrough companies. Ljubljana, 4.11.’15 & 19.11.’15 (Lili Novy Literary Club, The Ljubljana Castle), S. Bistrica, 12.11.’15 (High school S. Bistrica), Ljutomer, 12.11. ’15 (Hotel Stela) (all Slovene).

Faculty of Social Sciences, University seminar, Ljubljana, March 2nd, 2015 (Slovene).

Zavod Antona Martina Slomška, Maribor, October 25th, 2013, School premises (Slovene).

ImpactHub Vienna, Vienna, September 15th, 2014, Public workshop (German).

Unpublished invited conference lecture

SAVIĆ, Marko. Trije načini za doseganje vrednosti v prodornih družbah. / Three ways to achieve values in vigorous companies. 8th International Business Conference on Business Process Management: BPM 2013 ‘Good business process management practice’. Ljubljana: Economic Faculty, University of Ljubljana. 16th-17 th October 2013.

SECONDARY AUTHORSHIP

Consultant

Cyins of Creativity. Leisure&Tourism Industry seminar, Pafos, November 17th, 2015, Palia Ilektriki Municipal Cultural Centre (English).

Cyins of Creativity. Agro-Foods Industry seminar, Pafos, November 18 th, 2015, Palia Ilektriki Municipal Cultural Centre (English).

International Citizen Focused Design Challenge 2014, Oslo Innovation Week, Leader&Coach of the group that won the prize for the best presentation (Oslo, Norwegian Design Council).

III. Expert Meeting: From inspiration to innovation – Experiential conference through 12 techniques, Ljubljana, June 12th, 2014, Kulturni spomenik D125 (Slovene).

The Business and Industry Zone Tezno, Maribor, Oct. 24th &25th, 2013, Public workshop (Slovene).

Technology park Ljutomer, Public workshop, Ljutomer, Oct. 18th &19th, 2013 (Slovene).

Development Agency Sora, Municipality Škofja Loka, Škofja Loka, May 7th, 2013 (Slovene).

Public workshop, Kino Šiška Centre for Urban Culture, Ljubljana, Dec. 8th, Nov, 10th & Oct.13th, 2012 (Slovene).

Punkt – Creative Industries Center C’m’ntarna, Trbovlje, December 4th, 2012 Trbovlje (Slovene).

Public workshop, Slovene Ethnographic Museum, Ljubljana, March 29th, 2012 (Slovene).

Public workshop, Nest – Coworking, Berlin, February 25th, 2012 (German).

VE-ZA, a non-profit for creativity and social development, Delavski dom Trbovlje, Trbovlje, January 18th, 2012 (Slovene).

Consulting/business planning projects/seminars/workshops for companies/brands: I was here™ (Ptuj, Januar 15th, 2012), Izstop d.o.o. (Ljubljana, January 20th, 2012), najdi.si/TSmedia – search engine (Ljubljana, March 27th, 2012), Temma-X d.o.o. (Ljubljana, Sept. 30th-Oct. 1st, 2013), Marand d.o.o. (Ljubljana, October 2nd-3rd, 2013), Consensus d.o.o. (Ljubljana, October 7th-8th, 2013), Valicon d.o.o. (Ljubljana, October 17th, 2013), RCL Group (Ljubljana, September 29th, 2015), Nova Panorama & Ham/SpinaliS (Ljubljana, October 12th, 2015).

home > about me > my bibliography