Education / Qualifications

home > about me > my qualifications & skills > education / qualifications

Title

Masters of Science (M. Sc.), Anthropology of Everyday Life, Media Studies

University, faculty

Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana Graduate School of Humanities

Study years

1998–2000

Marko Savić, Master of Science (M. Sc.) in Anthropology of Everyday Life
Marko Savić, Master of Science (M. Sc.) in Anthropology of Everyday Life
/

Core courses (Professor; Grade):
—Epistemologija humanističnih ved / Epistemology of the Humanities (Rado Riha; 8); Antropologija lastnega sveta / Anthropology of the Current World (Darja Zaviršek; 10); —Politična antropologija / Political Anthropology (Tonči Kuzmanić; 9); —Tehnizirani dom in družina med mediji / Technicalistic home and family in between the media (Jože Vogring; 10); —Psihoanaliza in feminizem (psihoanaliza, politike telesa) / Psychoanalysis and Feminism (psychoanalysis, body policies) (8); Antropologija in rasizem / Anthropology and Racism (Darja Zaviršek; 10).

Field of study, study programme, option; Language of instruction; Average grade:

Humanistic Sciences, Master of Science (M. Sc.) in Anthropology of Everyday Life, Media Studies; Slovene; 9.17.

Master’s thesis title; Master’s thesis grade; Mentor:

Šport in rekreacija v vsakdanjem življenju kot način za nadzorovanje teles: politike teles in medijski konstrukti; 10; Melita Zajc, PhD, Assistant Professor.

Information on the function of the qualification

Access to further study: Doctoral programs.

home > about me > my qualifications & skills > education / qualifications